build free website


Specialisaties

Arbeidsrecht

BerkConsult is gespecialiseerd in de toepassing van arbeidsrecht, CAO's en overige regelgeving. Diverse cursussen en veel praktijkervaring zorgen er voor dat de kennis altijd up-to-date is. Of het nu gaat om de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, de Wet Verbetering Poortwachter of gewoon het Arbeidsrecht volgens het Burgerlijk Wetboek, BerkConsult kent de regels en weet deze toe te passen waar noodzakelijk. Op deze wijze heeft u altijd actuele kennis ter beschikking bij werving, ziekte of ontslag, of het nu voor uzelf of voor uw bedrijf is. 
Ook de wetgeving met betrekking tot de Bescherming Persoonsgegevens en Privacy of klachtenreglementen kent geen geheimen. Naast wetgeving is BerkConsult ook gespecialiseerd in de toepassing van de functiewaarderingsystematiek in de gezondheidszorg en kan ook uw bezwarencommissie ondersteund worden. Heeft u behoefte aan advies op dit vlak, aarzel dan niet en neem contact op.

Strategische personeelsplanning

Goed personeel krijgen en vasthouden is een uitdaging. Maar weet u eigenlijk wel welk soort werknemer u over 5 of 10 jaar nodig hebt of hoeveel? Hoe voorkomt u lege stoelen in uw bedrijf? Waar komt de nieuwe medewerker vandaan en wat moet hij of zij dan kunnen of aan het bedrijf toe kunnen voegen? Moet u geen opleiding aanbieden aan werknemers die u nu heeft om hen klaar te stomen voor de toekomst of moet u van sommigen juist nu afscheid nemen?
Diverse vragen die direct te maken hebben met de lange termijn continuiteit van uw bedrijf. BerkConsult heeft de kennis en de ervaring in huis om aan de ene zijde te helpen bij de selectie van de juiste medewerker en aan de andere kant de zittende medewerkers te helpen ontwikkelen in de gewenste richting. Coaching, opleiding en ontwikkeling zijn de sleutelwoorden hierbij. Het maken van keuzes is hierbij hard nodig, want nieuwe generaties vragen een andere benadering. BerkConsult kan u hierbij helpen. Interesse? Neem dan contact op,

Human Resources Advisering

Klein beginnen en doorgegroeien naar een bedrijf met meerdere werknemers. Van een elkaar door en door kennende kleine club mensen kom je in de situatie dat er nieuwe medewerkers bijkomen die minder binding en historie hebben, maar wel verwachtingen ten aanzien van de professionaliteit van de organisatie. Zij verwachten een functioneringsgesprek, beloningssystematiek, ontwikkeling en opleiding en coaching en begeleiding. Ook de Wet stelt eisen en dwingt u tot een professioneel personeelsbeleid. De behoefte ontstaat dan aan een praktisch en pragmatisch systeem waarin dit geborgd is: de Human Resources Cyclus. BerkConsult heeft een speciale analysetool beschikbaar om op alle vlakken van de HR-cyclus uw organisatie te analyseren en een praktische oplossing te ontwerpen. Praktisch en direct toepasbaar. Interesse? Neem dan contact op.

Communicatie & teambuilding

Het aansturen van medewerkers staat of valt met de juiste wijze van communiceren. Veel leidinggevenden zijn erg voorzichtig in hun gespreksvoering. Wat mag ik wel en niet vragen bij ziekte? Kan ik iemand wel vertellen dat ik niet tevreden ben? Mag ik onderscheid maken tussen medewerkers en hoe leg ik dat uit? Hoe betrek ik de medewerkers bij de bedrijfsresultaten? Allemaal vragen die op het communicatieve vlak liggen. BerkConsult heeft diverse trainingen die voorzien de behoefte van leidinggevenden om de tools aangereikt te krijgen om dit soort gesprekken te voeren. Naast deze trainingen is ook individuele coaching mogelijk en is BerkConsult gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van teambuildingstrajecten. Meer weten? Neem dan nu contact op.