best web authoring software

Training/teambuilding

Veel managers hebben angst of onvoldoende tools om in gesprek te gaan met hun medewerker. Basale gespreksvaardigheden ontbreken terwijl communicatie toch een van de basiscompetenties is voor een manager. BerkConsult heeft diverse trainingen waarin op toegepaste wijze inzicht wordt gegeven in hoe je een goed gesprek voert. Van voorbereiding en doelstelling tot de soort vragen, gesloten of open? Concluderen en verifiëren, maar vooral luisteren zijn elementen die belangrijk zijn in een gesprek. Gesprekstechnieken die je helpen je doel te bereiken en daadwerkelijk in gesprek te komen. De trainingen zijn toepasbaar bij verzuimgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingscycli. Daarnaast kan BerkConsult managers en medewerkers begeleiden en coachen op momenten dat ze (dreigen) vast te lopen en zorgen dat men samen op weg gaat om de doelstellingen te behalen. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op.